Nieuwe openstelling voor EFRO, VIA & KEI subsidieregeling

Vanaf respectievelijk 15 mei en 16 mei zijn er weer volop subsidiekansen binnen de EFRO programma's van Noord-Nederland en Oost-Nederland. Tevens keert vanaf 10 juni de Noord-Nederlandse subsidieregelingen 'Versneller Innovatieve Ambities' (VIA) en 'Kennis en Innovatie' (KEI) terug. Er zijn dus volop mogelijkheden binnen beide landsdelen om aanvragen in te dienen voor duurzame & innovatieve projecten.

Afgelopen vrijdag heeft het SNN bekend gemaakt dat bedrijven en kennisinstellingen weer gebruik kunnen maken van diverse EFRO subsidies. Het gaat hier om de subsidieregelingen Valorisatie, Proeftuinen, Kennisontwikkeling, Human Capital en de Open Innovatie Call. Belangrijkste wijziging is de verhoging van het subsidiepercentage van de subsidieregeling Human Capital, namelijk van 40% naar 50%. De regeling Valorisatie hanteert ditmaal een uniform subsidiepercentage van 35% voor alle aanvragen.

De VIA subsidieregeling keert terug vanaf 10 juni 2019 voor mkb'ers in Noord-Nederland. Inhoudelijk zal de regeling in hoofdlijnen hetzelfde zijn als zijn voorganger de VIA 2018 Plus. Deze subsidie richt zich op de ontwikkeling van innovatieve en vernieuwende producten, waarbij het werkingsprincipe middels een prototype aangetoond wordt.

In Oost-Nederland is er financiering voor innovaties die bijdragen aan CO2-reductie. Het beoogde resultaat van de subsidieregeling is om de CO2-uitstoot te verlagen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen door ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen, slimme uitrol en gebruik van alternatieve grondstoffen. Daarnaast is er vanaf 16 mei de subsidieregeling ‘Algemene Innovatie’ waarmee subsidie kan aangevraagd worden voor grote R&D-samenwerkingsprojecten. Binnen deze projecten werken minimaal drie organisaties samen aan innovaties in de sectoren Agrofood, Health en Hightech Systemen en Materialen.