Melden realisatie WBSO 2019

Heeft uw onderneming gebruik gemaakt van de WBSO 2019? Uiterlijk 31 maart 2020 dient een mededeling te worden gedaan van het aantal gerealiseerde S&O-uren van 2019. Als u niet tijdig of een onjuiste mededeling doet, legt RVO een boete op. 

U mag de toegekende S&O-afdrachtvermindering volledig verrekenen wanneer de realisatie van S&O-uren gelijk aan of hoger zijn dan het aantal toegekende S&O-uren uit uw S&O-verklaring van 2019. Dit geldt tevens voor het totaal aan gerealiseerde kosten en uitgaven. Heeft u minder S&O-uren gemaakt dan verwacht, dan zal RVO het totaal aantal S&O-uren en de daarbij behorende fiscale aftrek corrigeren. De mededelingsplicht geldt ook wanneer u geen S&O- werkzaamheden heeft uitgevoerd en geen S&O- afdrachtvermindering heeft toegepast.