Ketenmachtiging

De RVO heeft een nieuw klantportaal in gebruik, waardoor het huidige eLoket medio september 2021 stopt. Bedrijven die WBSO aanvragen met behulp van ASQA Subsidies, moeten na deze datum hun subsidieaanvraag laten indienen op het nieuwe portaal. Daarvoor hebben wij een ketenmachtiging van u nodig.  

 

Waarom de ketenmachtiging?

Voor het indienen van uw WBSO-aanvraag in 2021 kunnen wij straks als intermediair uitsluitend met ketenmachtiging gebruik maken van het nieuwe RVO portaal. Het afgeven van een machtiging is niet nieuw, maar bij gebruik van het nieuwe portaal moet dit een digitale machtiging zijn, de zogenaamde ketenmachtiging. Met deze machtiging loggen wij als intermediair namens de klant in en kunnen we de WBSO-aanvraag verzorgen. De papieren machtiging komt daarmee te vervallen.  

 

Ketenmachtiging regelen

Het is voor ons noodzakelijk dat onze klanten een ketenmachtiging regelen. Om ons te kunnen machtigen moeten zij een aantal stappen doorlopen. Om zeker te zijn dat we tijdig WBSO-aanvragen kunnen indienen beginnen we deze maand met het rondsturen van informatie. We adviseren u de ketenmachtiging tijdig te regelen.  

Alle WBSO-klanten ontvangen een mail met instructies om de ketenmachtiging aan te vragen. Heeft u deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met uw ASQA adviseur.  

De ketenmachtiging is niet alleen voor de WBSO. RVO zal ook andere subsidieregelingen overzetten naar het nieuwe portaal. Ook sommige provincies zullen gaan werken met de ketenmachtiging. Wilt u meer weten over de ketenmachtiging? Neem contact met ons op via 050-2057887.