MOOI

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 immers met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Daarom richt de MOOI regeling zich op grootschalige projecten van consortia voor ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’.

Heeft u samen met partners een goed idee om drastisch CO2-reductie te realiseren? Samenwerkende partijen kunnen vanaf begin 2020 tot midden april de eerste schetsen van het voorstel indienen bij Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Centrale thema’s en budget

Binnen de regeling MOOI staan vier thema’s centraal. Ieder thema heeft een eigen budget:

Thema Budget
Wind op Zee € 10,1 miljoen
Hernieuwbaar op land € 10,9 miljoen
Gebouwde omgeving € 27 miljoen
Industrie € 17 miljoen


Belangrijke voorwaarden

  • U moet met uw consortium een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
  • In uw project moet sprake zijn van een integrale aanpak. Meerdere bedrijven uit de innovatieketen moeten daarom aangesloten zijn bij het project. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia.

Openstelling

Verplichte voorronde sluit naar verwachting medio april. De definitieve indiening is in september. De vastgestelde data volgen zo snel mogelijk.

Heeft u een innovatieplan om drastisch CO2-reductie te realiseren, neem contact met ons op om de mogelijkheden voor deze regeling te bespreken. We kunnen u adviseren en de kans op subsidie vergroten.