MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Doelstelling

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, beter bekend als de MIT-regeling, ondersteunt MKB-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. Projecten kunnen variëren van kennisverwerving, het onderzoeken van de haalbaarheid van een innovatief idee tot R&D samenwerking in de uitvoering. MIT subsidie is beschikbaar voor ondernemers die actief zijn in één of meer van de volgende topsectoren:

  • Agri & Food;
  • Chemie inclusief Biobased Economy;
  • Energie;
  • Creatieve Industrie;
  • Hightech Systemen & Materialen en ICT;  
  • Life Sciences & Health;
  • Logistiek;
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
  • Water en Maritiem. 

Subsidiemogelijkheden

Het ministerie van Economische Zaken en de regio's hanteren een aantal instrumenten binnen de MIT om de innovatiekracht van MKB Nederland te stimuleren. We kunnen u helpen met het verkrijgen van subsidies voor verschillende fases van het innovatietraject. Twee interessante instrumenten van de MIT-regeling zijn:

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Dit haalbaarheidsproject omvat activiteiten die leiden tot een schriftelijk rapport met een inschatting van de technische, economische en organisatorische mogelijkheden voor een voorgenomen industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling door een MKB-bedrijf.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- per haalbaarheidsstudie.

Openstelling

Subsidie aanvragen is mogelijk van 7 april 2020 t/m 10 september 2020. Momenteel is het plafond van het budget bereikt.

R&D-samenwerkingsprojecten

Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Minstens twee MKB-bedrijven werken samen aan het vernieuwen of ontwikkelen van een innovatief product, productieproces of dienst.

Openstelling

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen van 11 juni t/m 10 september 2020. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000,-. Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: de beste scorende aanvragen krijgen subsidie toegekend.

Wilt u meer weten over de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, of heeft u projectideeën die misschien passen bij de regeling? Neem dan contact met ons op!