IAG4-subsidie voor onderzoek naar postnatale screening

Neovision, geautomatiseerd proces voor postnatale screening

MedMen, Virtual Physiological Instruments en het Universitair Medisch Centrum Groningen werken in een samenwerkingsproject samen aan een geautomatiseerde screening voor de motoriek van pasgeborenen. Met een 3D opname van 10 minuten kunnen neurologische afwijkingen worden opgespoord, zodat de baby tijdig en daardoor effectiever te behandelen is. Vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 heeft het project subsidie toegewezen gekregen.

In de afgelopen 20 jaar hebben onderzoekers van de RuG een methode ontwikkeld om de kwaliteit van de gegeneraliseerde bewegingen van pasgeborenen te beoordelen. Dit zijn spontane bewegingen waaraan alle onderdelen van het lichaam mee doen en het lijkt of de baby de bewegingsmogelijkheden aan het uitproberen is. Afwijkingen in deze algemene bewegingen zijn een duidelijke indicator van neurologische afwijkingen. Ze hebben een sterk voorspellende waarde voor de ontwikkeling van het kind op latere leeftijd. Zo kunnen afwijkingen in de beweging rond de leeftijd van drie maanden duiden op een hoog risico op de ontwikkeling van spasticiteit, een aandoening van houding en willekeurige bewegingen. Hoe eerder dit soort afwijking behandeld wordt, hoe groter de kans dat de behandeling effectief is. Met de nieuwe methode moet de screening makkelijker, sneller en goedkoper worden. De verwachting is dat deze methode zich kan ontwikkelen tot een standaardprocedure in het consultatiebureau.
 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers Noord en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-4

 

Informatie

Jurryt Vellinga: jurryt.vellinga@medmen.nl - 050-211 07 55
Rolf Kruithof: info@asqasubsidies.nl  - 06-34588901