Inventariseren

Identificatie subsidiemogelijkheden

Onze subsidiediagnose geeft u een duidelijk inzicht in de subsidiemogelijkheden voor uw project en organisatie. Wij bespreken samen met u de actuele en toekomstige activiteiten, projecten en investeringen. Aan de hand van deze informatie onderzoeken wij de relevante subsidieregelingen op Europees, nationaal en regionaal niveau.

De kern van deze fase is het maken van een juiste match tussen enerzijds de maatschappelijke doelen en subsidieregelingen van overheidsorganisaties en anderzijds de strategie van uw organisatie, het projectidee en de middelen die u kan inzetten. Op basis van onze subsidiediagnose maken wij een selectie van interessante subsidieregelingen waar u gebruik van kunt maken voor het realiseren van uw projectidee. Tevens krijgt u een inschatting of de genoemde regelingen ook daadwerkelijk tot (financieel) resultaat leiden. Het resultaat van deze fase is een overzicht van interessante subsidieregelingen met de kans van slagen van uw project voor het benutten van deze regelingen. Op basis hiervan kunt u besluiten of u een subsidieaanvraag wenst in te dienen.