iDEEGO-projecten

De Topsector Energie (TSE) zet zich in voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. De Topsector Energie realiseert innovaties die groen en groei aan elkaar koppelen. Dit doen zij middels verschillende subsidiemogelijkheden die tot stand zijn gekomen in nauwe samenwerking met de TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) van de topsector. Een van deze regelingen is ‘iDEEGO (TSE)’.

iDEEGO (TSE)

De regeling iDEEGO (innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving) is een combinatie de tenders Solar Energy, EnerGO en Smart Grids. Een project komt in aanmerking voor subsidie als het bijdraagt aan één van de volgende programmalijnen:

  • Zonnestroom (PV) systemen (€ 4,7 miljoen);
  • Compacte conversie en opslag van thermische energie (€ 1,2 miljoen);
  • Multifunctionele bouwdelen (€ 2,2 miljoen);
  • Energieregelsystemen en -diensten (€ 3,7 miljoen);
  • Flexibele energie-infrastructuur (€ 3,8 miljoen).

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 juli 2015 tot en met 15 september 2015. Het budget per programmalijn staat hierboven vermeld achter de verschillende programmalijnen. Een project kan maximaal € 200.000,- subsidie ontvangen. De aanvragen worden behandeld op basis van de volgende rangschikkingscriteria:

  • Bijdrage aan de Nederlandse economie (20%);
  • Mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennispositie (30%);
  • Projectkwaliteit (30%);
  • Bijdrage aan het programma of de programmalijnen (20%).

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken of uw projectidee past binnen de subsidieregeling. U kunt contact met ons opnemen door te bellen met 0598-853903 of door een mail te sturen naar info@asqasubsidies.nl