Gaming voor Vitaliteit - IAG4

Serious Games in de gezondheidszorg

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de mensen die in de gezondheidszorg werken last hebben van lichamelijke klachten, zoals de rug, de nek of de schouders. Lerenophetweb B.V. heeft samen met 3 partners subsidie ontvangen uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) 4. Het IAG4 is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie Groningen investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit moet banen opleveren in het midden- en kleinbedrijf.

Lerenophetweb B.V. ontwikkelt tezamen met de Hanzehogeschool Groningen en de bedrijven, Impuls B.V. en Ergo-Enzo zogeheten 'Serious Games': digitale spellen, die gebruikers op een speelse manier bewust maken van een gezonde werkwijze.

Aanleiding en huidige situatie

Uit cijfers van het onderzoek van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat 85% van de medewerkers in de Nederlandse zorg te kampen heeft met fysieke klachten. Het gebruik van fysiotherapie en psychologische zorg door medewerkers in de gezondheidszorg is hoog. Door middel van preventie en betere opleiding  kunnen klachten worden voorkomen en worden beperkt.

Ondersteuning van de medewerker, trainer en management

Een oplossing met Serious Gaming kan zorgmedewerkers in de gezondheidszorg stimuleren om op lange termijn op een gezonde manier werkzaam te blijven. De Serious Games zijn kort van duur, afgestemd op het niveau van de cursist en gericht op duidelijke leerdoelen. De Games zijn zeer geschikt voor verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT, het ziekenhuis en de gehandicaptenzorg. De spellen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden als voorbereiding op til- en transfertrainingen in de zorg. Binnen het project wordt een innovatieve bibliotheek ontwikkeld met Serious Games. Een trainer kan op basis van de uitkomsten van de games een passend opleidingstraject samenstellen. Het management van de instelling krijgt vervolgens de beschikking over een dashboard om de voortgang van de afdeling te volgen en de medewerkers krijgen via hun portfolio inzicht in hun eigen verbeteringen.

Wilt u meedoen aan Gaming voor Vitaliteit?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het project 'Gaming voor Vitaliteit'?  Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen.

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers Noord en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-4

 

Contactgegevens:

Martijn Pot, projectleider: 050-5798973/ 06-22792061
Rolf Kruithof: info@asqasubsidies.nl - 06-34588901.