Eurostars 2

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en vormt een onderdeel van Eureka. Eurostars heeft als doel het financieren van marktgerichte projecten, waarin het MKB een belangrijke rol speelt.

Doel

Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door MKB-bedrijven. Het programma, waarbij zowel de Europese Unie als het EUREKA-initiatief zijn betrokken, bundelt de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende MKB, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet. Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende MKB (research performing SME), dat zijn bedrijven die minstens 10% van de omzet of 10% van hun FTE’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Subsidiemogelijkheden

In aanmerking voor ondersteuning komen door MKB-bedrijven geleide internationale O&O-projecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. Het gaat bij Eurostars om internationale, marktgerichte, technologische samenwerking waarmee nieuwe hoogwaardige kennis wordt ontwikkeld en is gericht op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst waarmee toegang verkregen kan worden tot nieuwe markten. Er moet sprake zijn van technologische innovatie, waarbij de stand van zaken wereldwijd als uitgangspunt geldt.

Doelgroep

De regeling staat open voor internationale O&O-projecten, waarbij het Nederlandse bedrijf samenwerkt met minimaal één buitenlandse partner uit één van de aan het Eurostars-programma deelnemende landen. De landen die meedoen aan de volgende call zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland. Eventueel kan samengewerkt worden met Nederlandse partners en/of andere derde(n).

Aanvraag

Eurostars kent twee cut-off dates (deadlines voor indienen voorstellen) per jaar. Deze zijn telkens in maart en september. 

De aanvraag bestaat uit twee stappen:

  • Het project wordt voor de centrale beoordeling ingediend in Brussel, waar ze worden beoordeeld door een internationaal evaluatiepanel. Het resultaat van de evaluatie is een ranking list, die de volgorde waarin de subsidie wordt toegekend, bepaalt. De ranking list wordt verzonden aan de deelnemende landen. Deze landen dienen zich aan deze opgestelde volgorde te houden;
     
  • Indien een project volgens de ranking list voor subsidie in aanmerking komt, dient de Nederlandse aanvrager in Nederland aanspraak te maken op de Eurostars regeling. De Europese projectpartners van de Nederlandse aanvrager dienen in eigen land eveneens aanspraak op Eurostars te maken; Aan een Eurostars project doen ten minste twee partijen uit verschillende Eurostars-landen mee.

Subsidie

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende MKB, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land. Het subsidiepercentage is 35% voor onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Toeslagen van 10% zijn mogelijk voor deelnemende MKB-bedrijven. Het maximale subsidiebedrag per project (voor alle Nederlandse deelnemers gezamenlijk) is
€ 500.000,-.