Energie & Milieu

Op het gebied van energie en milieu bestaan verschillende subsidiemogelijkheden, variërend van fiscale voordelen op investeringen tot subsidies voor het uitvoeren van projecten die tot doel hebben (forse) energiebesparing op te leveren en/of projecten met als doel de milieubelasting te verminderen. Ook voor projecten inzake reductie van broeikasgassen, benutting van reststromen en andere onderwerpen binnen de Biobased Economy zijn subsidiegelden beschikbaar.

 

MIA / Vamil

 

Fiscale milieusubsidie die een aftrekpost creëert op de fiscale winst voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken

Energie-Investeringsaftrek

 

Fiscale energiesubsidie die een aftrekpost creëert op de fiscale winst voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en  toepassing van duurzame energie

SDE+
 

De SDE+ regeling verleent langjarige financiële ondersteuning aan ondernemingen die duurzaam energie produceren