IAG4-subsidie voor onderzoek naar smartglasses voor dementie

 

Care to wear, smartglasses voor mensen met dementie

Elsdon Health, Hanzehogeschool Groningen, Stichting Dignis, Saame, Verpleeghuis De Twaalf Hoven, Stichting Interzorg Noord-Nederland werken in een samenwerkingsproject samen aan de ontwikkeling van smartglasses voor mensen met dementie. Met deze smartglasses, kan iemand met dementie begeleiding en hulp op afstand krijgen en is zo in staat een actiever leven te leiden. Vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 heeft het project subsidie toegewezen gekregen.

Het aantal mensen met dementie in Nederland stijgt snel, terwijl er vanuit de overheid minder geld beschikbaar is voor de zorg voor deze groep. Dit betekent dat mensen met dementie langer thuis moeten blijven wonen en dat zorginstellingen efficiënter ingericht moeten worden.

Actieve betrokkenheid binnen de omgeving en beweging zijn belangrijke factoren om het proces van dementie te vertragen. Hoe actiever de oudere is, fysiek en mentaal, des te beter dit in het algemeen is. Dit vergt echter veel inspanning van de omgeving en met name van mantelzorgers. Met moderne netwerktechnologie kan een deel van deze inspanning, op afstand, efficiënter en kosteneffectiever worden verleend. De snel ontwikkelende smartwear technologie is hierin veelbelovend. In dit project wordt smartwear, met name optical head-mounted display (OHMD), ontwikkeld tot een tool die mensen met dementie stimulatie, vrijheid en veiligheid biedt. In combinatie met ondersteuning op afstand levert dit een grote bijdrage aan Healthy Ageing. OHMD’s bestaan veelal uit een bril met een camera en projectielens. Zo kan er, waar je ook bent, altijd iemand met je mee kijken en kan er direct de benodigde hulp geboden worden. Ben je bijvoorbeeld verdwaald, dan kan een zorgverlener een routebeschrijving op de projectielens tonen en je zo weer op weg helpen. Ook zouden smartglasses in de toekomst kunnen helpen bij gezichtsherkenning, medicijnherkenning en als agendafunctie.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers Noord en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-4

 

Informatie

Inge van Schouwenburg: imvanschouwenburg@gmail.com - 06-45080497
Rolf Kruithof: info@asqasubsidies.nl - 06-34588901