OP EFRO Zuid-Nederland

Zeeland, Limburg en Noord-Brabant

Algemene doelstelling

Het OP EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Momenteel kunnen er aanvragen ingediend worden binnen de prioriteit Koolstofarme economie/ bevordering duurzame energie. De subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland gericht op innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.

Algemene doelstelling van de prioriteit Koolstofarme economie: bevordering duurzame energie

Het doel is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebouwde omgeving aangezien hier een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt. De prioriteit stimuleert de ‘slimme uitrol (de eerste of vroege toepassing op beperkte schaal in een concrete praktijksituatie)’ van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie. Het gaat om het demonstratie effect van deze slimme uitrol, dat mede de basis moet leggen voor een grootschalige uitrol van innovaties waarmee duurzame energie binnen bereik komt.

Subsidiemogelijkheden

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die de focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving. De projecten dienen als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium.

Financiering en subsidie

De beschikbare EFRO-subsidie bedraagt 7,78 miljoen euro. Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40% van de totale projectkosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro. Naast OP Zuid subsidie is er vanuit de provincies Zeeland en Limburg cofinanciering beschikbaar. 

Openstelling

Koolstofarme economie: bevordering duurzame energie is geopend van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020. Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: de beste scorende aanvragen krijgen subsidie toegekend.