EBG Innovatieregeling 2020

Wilt u innoveren in Noord- en Midden-Groningen en heeft u geld nodig om een haalbaarheidsonderzoek te doen of testen uit te voeren? U kunt 50% van de kosten terug krijgen tot maximaal € 50.000,- per project. Wanneer u gebruik maakt van een onafhankelijke proeftuinfaciliteit loopt het maximum subsidiebedrag op tot € 75.000,-.

Doelstelling

Het doel van de EBG InnovatieregelinG 2020 is om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming te stimuleren waarmee de betreffende onderneming zijn concurrentievermogen structureel wil versterken. Het bedrijf moet een MKB-onderneming zijn en gevestigd en actief zijn in een van de volgende Noord-Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, de dorpen uit de voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, Garnwerd, Feerwerd en Aduarderzijl (voormalig gemeente Winsum).

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het project te vallen onder één van de volgende thema’s: 

  • Aardbevingsbestendige levensloopbestendige en energiezuinige bouw en infra; 
  • Groene chemie; 
  • Energietransitie; 
  • De volgende generatie mobiele communicatietechnologie (5G). 

Financiering en subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten. Het maximum subsidiebedrag is € 50.000.-. Dit bedrag wordt verhoogd met € 25.000,- naar rato van de kosten in het project indien als onderdeel van het project gebruik gemaakt wordt van een erkende proeftuinfaciliteit zoals bouwinnovatiecentrum BuildinG, biobased testomgeving ZAP of energietransitiecentrum EnTranCe. De hieraan verbonden kosten moeten meer dan 35% van de totale kosten van het project zijn en de aanvrager moet onafhankelijk zijn van de proeftuinfaciliteit. De kosten van een project moeten minimaal € 2.500,- zijn.

Subsidiabele kosten

  • Personeelskosten tegen een vast uurtarief van € 60,00;
  • Huurkosten van faciliteiten, apparatuur en uitrusting;
  • Kosten van contractonderzoek, deskundigheid, kennis en octrooien;
  • Kosten van materiaal.

Openstelling

1 januari 2020 t/m 31 december 2020, mits er voldoende budget is. 

Is deze regeling misschien iets voor u? Neem contact op