DHI-regeling

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u.

Doelstelling

Het doel van de subsidieregeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. De DHI staat open voor alle landen, behalve voor het Europese deel van het Koninkrijk Nederland en mogelijk landen waarvoor internationale sancties gelden.

Subsidiemogelijkheden

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. Er kan een aanvraag ingediend worden voor één van deze modules:

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen;
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie wordt de kans vergroot dat een potentiële klant uit één van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst;
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een onderneming in één van de DHI-landen. 

Subsidie

Het subsidiepercentage voor de DHI-regeling is 50%. De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000,- per project. Voor een haalbaarheidsstudie en een investeringsvoorbereidingsstudies is dit € 100.000,-. Voor fragiele staten en focuslanden geldt een subsidiepercentage van 60%. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn. 

Openstelling en budget

15 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Het beschikbare budget in 2020 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor de overige landen.

Wilt u meer informatie ontvangen over deze regeling? Neem contact op.