Opwaarderen van laagwaardig materiaal in zoutcavernes

Het project wil een nieuw ondergronds fermentatie en vergistingsconcept ontwikkelen waarbij laag energetisch materiaal (zoals bioafval van de tuinbouw en de veehouderij) opgeslagen en gefermenteerd wordt in ondergrondse zoutcavernes. Daarna wordt het gebruikt voor opwaardering tot nieuwe groene grondstoffen of vergist tot biogas.

Doel / resultaat

Dankzij dit project kan er in Fryslân een voorbeeld ontwikkeld worden voor duurzaam gebruik van zoutcavernes. Zoutcavernes komen voornamelijk voor in het noorden van Nederland (Fryslân en Groningen) en daarnaast voor een deel in Oost-Nederland. Er wordt gekeken naar (on)mogelijkheden van opslag en fermentatie / vergisting van laag energetisch materiaal in zoutcavernes. Tijdens de opslag ontstaat er door middel van hoge druk en temperatuur een ontsluiting van het ongefermenteerde/onvergiste materiaal. Hierdoor ontstaat er materiaal dat bruikbaar is voor opwaardering naar groene grondstoffen en biogas. Dit materiaal zal gebruikt worden voor vergisting door middel van een extra bewerkingsstap met katalysatoren waaronder enzymen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatie

Om tot een nieuw fermentatie/vergistingsconcept te komen, moet er een technisch nieuwe microvergistingsinstallatie ontwikkeld worden die het proces van ondergrondse opslag kan simuleren. Hierbij worden proeven gedaan om het materiaal te ontsluiten. Allereerst moet gewerkt worden aan de ontwikkeling van een installatie waarmee deze experimentele proeven uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent onder andere dat speciale micro hydrolyse drukvaten ontwikkeld worden die blootgesteld kunnen worden aan de hoge temperatuur en druk, die vergelijkbaar is in zoutcavernes. Gedurende de experimenten wordt een hogere ontsluiting van biomassa voor biogasproductie onderzocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie

Klaas Zijlstra: info@asqasubsidies.nl - 050-2057887

 

 

 

 

 

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, SNN en de provincie Fryslân.