Referentie projecten

Opwaarderen van laagwaardig materiaal in zoutcavernes

Dit ontwikkelingsproject is een samenwerking tussen 3 partijen. Buwalda Synergie, Schaap Bio Energie i.o. en Stenden Hogeschool zijn een samenwerking aangegaan voor het uitvoeren van het industrieel onderzoek naar fermentatie en vergisting voor het opwaarderen van laagwaardig materiaal. De resultaten zullen door Buwalda Synergie worden aangewend voor het ontwikkelen van de techniek voor het opslaan en ondergrondse ontsluiting (fermentatie/vergisting) van laag energetisch materiaal in zoutcavernes.

Lees meer...

 

Sensor ondersteunde behandeling aspecifieke chronische lage rugklachten

Binnen het project is een prototype ontwikkeld voor sensor ondersteunde behandeling van aspecifieke chronische lage rugklachten. Aspecifieke chronische rugklachten komen bij 15% van de volwassen bevolking voor en er is maar één effectieve behandeling. Deze werkt met het trainen van de dieperliggende spieren in combinatie met mobilisatie van de wervels. De heer Witte heeft hiermee circa 2.500 personen behandeld met positieve resultaten en de werking is bevestigd door zorgverzekeraars. De therapie is echter niet doorgebroken omdat de behandeling zeer therapeutafhankelijk, protocolgevoelig en duur is. 

Lees meer...

 

IAG4-Subsidie voor onderzoek naar innovatieve scheidingsmethode op basis van dichtheidsverschillen

Sanovations B.V. en Syncom B.V. werken in een samenwerkingsproject samen aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor het scheiden op basis van dichtheidsverschillen en het ontwikkelen van mogelijke toepassingen in de fijnchemie en de farmaceutische industrie. De innovatieve techniek is breed toepasbaar voor de scheiding van verschillende kristallen, op basis van verschillen in dichtheid. Er is een enorm potentieel voor specifieke chirale scheidingen. Vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 heeft het project een subsidie van provincie Groningen toegewezen gekregen.

 

Lees meer...

 

 

Real-time continu monitoring van de nieren op acuut nierfalen

Sentron Europe B.V., Wellinq Medical B.V., PendraCare International B.V., PendraCare Vascular B.V., Brains On-Line B.V. en het UMCG (Intensive Care Groningen) werken samen aan de ontwikkeling van een innovatief medisch diagnose-instrument voor het bewaken van de werking van de nieren en zo mogelijk voorkómen van acuut nierfalen.

Lees meer...

 

Verwaarding van biomassa/ reststromen

In het najaar van 2015 hebben Biobased Business Accelerator en ASQA Subsidies samen een aanvraag ingediend voor de IPC-regeling. Het project 'Verwaarding van biomassa/ reststromen biedt innovatieve MKB-bedrijven de mogelijkheid om te werken aan innovaties binnen verschillende deelgebieden van de Biobased Economy.

Lees meer...

 

Care to wear - smartglasses voor mensen met dementie

Elsdon Health, Hanzehogeschool Groningen, Stichting Diginis, Saame, Verpleeghuis De Twaalf Hoven, Stichting Interzorg Noord-Nederland werken in een samenwerkingsproject samen aan de ontwikkeling van smartglasses voor mensen met dementie. Met de smartglasses, kan iemand met dementie begeleiding en hulp op afstand krijgen en is zo in staat een actiever leven te leiden. Vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 heeft het project subsidie toegewezen gekregen.

Lees meer...

 

Gaming voor Vitaliteit - Ludo Vita

Lerenophetweb B.V. heeft samen met 3 samenwerkingspartners subsidie ontvangen uit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4. Het project 'Gaming voor Vitaliteit' zorgt voor een oplossing met Serious Gaming om zorgmedewerkers in de gezondheidszorg te stimuleren om op lange termijn op een gezonde manier werkzaam te blijven.

Lees meer...

 

BBE Innovatieproject BioPET 100

BioBTX B.V., KNN Advies B.V., Syncom B.V, DuFor Resins B.V., Cumapol Emmen B.V. en de Rijksuniversiteit Groningen, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies B.V., werken aan de ontwikkeling van een chemisch katalytische conversietechnologie en de route naar een revolutionair polyestermateriaal (BioPET 100) dat volledig opgebouwd is uit biobased materiaal. Met de chemisch-katalytische technologie die in dit project ontwikkeld wordt, vindt cascadering plaats naar verschillende aromatische moleculen (benzeen, tolueen en xylenen) met een hogere waarde dan wanneer de biomassa alleen een energietoepassing krijgt.

Lees meer...

 

Foodgrade productie van zoutwateralgen

AF&F B.V., Kelstein Algen B.V. en Wageningen UR ACRRES werken samen aan de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve kweektechnologie voor commerciële foodgrade productie van zoutwateralgensoorten met een interessant samenstellingsprofiel voor bedrijven in de voedings- en levensmiddelenindustrie. ASQA Subsidies B.V. staat de bedrijven bij in de begeleiding van het project.

Lees meer...

 

IAG4-project Neovision

MedMen, Virtual Physiological Instruments en het Universitair Medisch Centrum Groningen werken in een samenwerkingsproject samen aan een geautomatiseerde screening voor de motoriek van pasgeborenen. De screening wordt nu nog handmatig uitgevoerd. Met de nieuwe methode moet de screening makkelijker, sneller en goedkoper worden. De verwachting is dat de methode zich kan ontwikkelen tot een standaardprocedure in het consultatiebureau.

Lees meer...

 

Sluiten van kringlopen in de zoetwarenindustrie

Cloetta Holland B.V., AF&F B.V. en Kelstein Algen B.V. zijn een project gestart, gericht op het sluiten van kringlopen in de zoetwarenindustrie. In de zoetwarenindustrie blijft proceswater over bij het spoelen en reinigen van equipment en het lozen hiervan is kostbaar. Dit proceswater bevat waardevolle grondstoffen als suikers en polyolen, die door bepaalde algenstammen kan worden verwerkt en uit het proceswater kan worden opgenomen. De gevormde algenbiomassa heeft voedingswaarde en kan dienen voor foodgrade productie.

Lees meer...

 

Pelvic Reflex project

Het project Pelvic Reflex betreft een samenwerking tussen Wellinq Medical, Sentron Europe, PendraCare International, PendraCare Vascular, Medical Measurement Systems en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het UMCG heeft tijdens een vooronderzoek aanwijzingen gevonden dat aansturing van de menselijke bekkenorganen niet enkel wordt geregeld vanuit de hersenen, maar dat een tot nu toe onbekend regelsysteem hiervoor verantwoordelijk is. Het project Pelvic Reflex richt zich op de ontwikkeling van nieuwe diagnostische apparatuur voor het meten van indicatoren voor de functionaliteit van het regelsysteem van de bekkenbodem. ASQA Subsidies B.V. heeft de samenwerkingspartners bijgestaan bij de subsidieaanvraag.
 
Lees meer...

 

Kelstein Produktie voegt extra waarde toe aan haar gekweekte algenbiomassa

Het innovatieproject van Kelstein Produktie en elf andere projecten in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen ontvangen samen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een totaal subsidiebedrag van € 5 miljoen. Het gaat om projecten in de sectoren agribusiness, energie, life science, sensortechnologie en watertechnologie. Dit heeft de bestuurscommissie van Economische Zaken van het SNN op 20 maart 2012 besloten. 

Lees meer...

 

 

DuFor Resins maakt meer mogelijk met polyester

DuFor Resins en Cumapol Emmen zijn één van de Nederlandse tenderwinnaars van de laatste Internationaal Innoveren Opkomende Markten-tender (OM). Het project richt zich op het ontwikkelen en produceren van lichtgewicht materialen met metaalachtige eigenschappen op basis van thermoplastische polyesters. DuFor Resins en Cumapol Emmen werken samen met een Indiase polyesterleverancier.

Lees meer...

 

IPC-project innovatieve diervoedergrondstoffen

Onder initiatief van de bedrijven Feed Innovation Services B.V., ASQA Subsidies B.V. en de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (Stichting CLM) is in juni 2013 een subsidieaanvraag ingediend bij Agentschap NL voor het project ‘Efficiënt gebruik van diervoedergrondstoffen’. Dit project beoogt via collectieve innovaties met een groot aantal bedrijven uit de grondstoffen-, additieven-, diervoeder-, veterinaire en dierhouderijindustrie een belangrijke impuls te geven aan het creëren van een praktische efficiëntieslag van het gebruik van grondstoffen voor diervoeders in de intensieve veehouderij.
 
Lees meer...

 

 

Subsidie voor duurzaam bedrijfspand Telecom Service Groep aan de A7

ASQA Subsidies heeft een belangrijke rol gespeeld inzake het gehele subsidieproces voor de investering in een duurzaam bedrijfspand van Telecom Service Groep. Vanaf het begin werd ASQA Subsidies betrokken bij het signaleren van subsidiemogelijkheden en het bepalen van de juiste aanpak, dit in nauwe samenwerking met BAM Utiliteitsbouw. BAM Utiliteitsbouw heeft het gebouw vanaf het eerste ontwerp in een Engineer & Build contract ontwikkeld, uiteraard in samenspraak met Telecom Service Groep.

Lees meer...